Lean Six Sigma je praktický přístup k vedení zlepšovacích projektů, de facto standard napříč odvětvími, původně z dílny Toyoty. Naučte se posunovat věci k lepšímu.

Typy mých školení

  • Dvoudenní školení vč. certifikace Yellow Belt
  • Šestidenní  školení vč. certifikace Green Belt
  • Kratší, seznamovací školení bez certifikace

Všechny tréninky mohou být Anglicky i Česky kekoli v ČR i zahraničí. Na školení zvu také experty z praxe.

Lean Six Sigma školím “in-house” ve firmách. Pokud jste jednotlivec, můžete využít mou vedené otevřené kurzy pod hlavičkou společnosti PwC

Proč já?

  • Za posledních 8 let jsem vedl lean projekty a aktivity, které mým klientům přinesly desítky milionů Kč díky vyšším tržbám a snížení nákladů.
  • Absoloval jsem školení pro trenéry Lean Six Sigma mám bohatou trenérskou praxi v této oblasti
  • Tréninky jsou postavené na pochopení způsobu myšlení Lean, praktickém vyzkoušení si a zvládnutí konkrétních metod. Ihned po tréninku tak budete samostatně schopni hledat a realizovat zlepšení ve firmě.

 

Kontaktujte mě prov více informací