Manažerské školení Leading innovation

Máte zájem o online podobu tohoto školení? Podívejte se, jak probíhají má živá online školení pro týmy
Workshop ze série školení
Digitální transformace

Cíl školení

Toto manažerské školení má za cíl poskytnout top managementu a leadershipu praktický i teroetický rámec jak strategicky řídit inovace, navazovat je na firemní strategii, řídit rizika a vést inovační týmy. Cílem je také poskytnout přehled trendů ve světě digitální transformace.

Pro koho je určeno

Top management a leadership společnosti

Formát

Jedno denní Strategcký workshop (9:00 – 17:00)

Jak manažerské školení probíhá

V první polovině workshopu si na na sérii case studies si ukážeme, jak efektivně překlopit strategii firmy do inovačních projektů. Jak měřit výsledky inovačních projektů a systematicky řídit rizika. Jak rozdělit odpovědnosti za inovace ve firmě a jak vybudovat inovační kulturu. 

V druhé polovině workshopu překlopíme tento rámec do konkrétního prostředí firmy a budeme pracovat na inovační strategii. Výstupem workshopu bude tak sada konkrétních uchopitelných dalších kroků, jak podpořit strategické inovace a inovační kulturu uvnitř firmy.

Workshopy můžou být online nebo u vás ve firmě. V případě online podoby může být také rozděleno do kratších úseků.

Probíraná témata

 • Napojení strategie a inovačních projektů
 • Strategické řízení inovačního portfolia
 • Řízení tržního, technologického a finačního rizika
 • Inovační modely – zdroje inovací ve společnosti
 • Budování inovační kultury ve společnosti
 • Disruptivní inovace a exponenciální inovace
 • Spolupráce se startupovým ekosystémem

Výstupy workshopu

 • Inspirace, jak podpořit inovační kulturu hnanou nadšením zaměstnanců místo tlaku autority
 • Účastníci dostanou přehled současných trendů v oblasti inovace a digitální transformace
 • Účastníci budou znát nástroje a procesy pro řízení portfolia inovačních projektů napříč společnosti
 • Účastníci si osvojí principy řízení rizik inovačních projektů při uvádění nových služeb a produktů na trh

Manažerské školení u vás ve firmě.

 • Spojme se. Rád s vámi projdu detailně osnovu školení i slajdy, ať máte lepší představu, jak školím.
 • Rád vám pomůžu naplánovat skvělé a efektivní manažerské školení Leading innovation, na které budou lidé vzpomínat. A které nastartuje skutečnou změnu směrem k inovaci.

Kontakt

jiri@jiribenedikt.com
+420 777 253 754