Manažerské školení Leading innovation

Máte zájem o online podobu tohoto školení? Podívejte se, jak probíhají má živá online školení pro týmy

Workshop ze série školení
Digitální transformace

Cíl školení

Poskytnout top managementu a leadershipu praktický i teroetický rámec jak strategicky řídit inovace, navazovat je na firemní strategii, řídit rizika a vést inovační týmy. Cílem je také poskytnout přehled trendů ve světě digitální transformace.

Pro koho je určeno

Top management a leadership společnosti

Formát

Jedno denní Strategcký workshop (9:00 – 17:00)

Jak kurz probíhá

V první polovině workshopu si na na sérii case studies si ukážeme, jak efektivně překlopit strategii firmy do inovačních projektů. Jak měřit výsledky inovačních projektů a systematicky řídit rizika. Jak rozdělit odpovědnosti za inovace ve firmě a jak vybudovat inovační kulturu. 

V druhé polovině workshopu překlopíme tento rámec do konkrétního prostředí firmy a budeme pracovat na inovační strategii. Výstupem workshopu bude tak sada konkrétních uchopitelných dalších kroků, jak podpořit strategické inovace a inovační kulturu uvnitř firmy.

Probíraná témata

 • Napojení strategie a inovačních projektů
 • Strategické řízení inovačního portfolia
 • Řízení tržního, technologického a finačního rizika
 • Inovační modely – zdroje inovací ve společnosti
 • Budování inovační kultury ve společnosti
 • Disruptivní inovace a exponenciální inovace
 • Spolupráce se startupovým ekosystémem

Výstupy workshopu

 • Inspirace, jak podpořit inovační kulturu hnanou nadšeníím zaměstnanců místo tlaku autority
 • Účastníci dostanou přehled současných trendů v oblasti inovace a digitální transformace
 • Účastníci budou znát nástroje a procesy pro řízení portfolia inovačních projektů napříč společnosti
 • Účastníci si osvojí principy řízení rizik inovačních projektů při uvádění nových služeb a produktů na trh

Uvažujete o školení u vás ve firmě?

 • Spojme se. Rád s vámi projdu detailně osnovu školení i slajdy, ať máte lepší představu, jak školím.
 • Rád vám pomůžu naplánovat skvělé a efektivní školení Leading innovation, na které budou lidé vzpomínat. A které nastartuje skutečnou změnu směrem k inovaci.

Kontakt

jiri@jiribenedikt.com
+420 777 253 754