Má online školení a webináře pro firmy

Všechny svá školení inovačních a digitálních dovednosti vytvářím pro klienty na míru i v online provedení a to ve formě jednodenních, vicedenních živých online školení či workshopů či krátkých inspirativních webinářů

Výhody online školení

Vysoce interaktivní: Každých 10 minut dostanou účastníci individuální či týmové cvičení.

Tvořme nové věci online: Díky moderním digitálním nástrojům si budou moci účastníci vyzkoušet práci na úkolech ve virtuálním týmu v reálném čase.

Trénuje adaptabilitu: Musíme se rychle přizpůsobit nové situace a adaptovat se na ni.

Záznam k dispozici: Vraťte se kdykoli k jakékoli části živého školení pro prohloubení znalostí. Tohle vám tréninky v učebnách nenabídnou.

Podívejte se, jak to dělám:

Principy mých online školení:

Pohled z druhé strany:

Ukázka z online webináře:

Školím online tato témata:

Inovační dovednosti

Osobní produktivita a rozvoj

Digitální transformace

Jak online školení probíhá

Dedikované dny: I v online prostředí se osvědčuje dedikovat celé dny pro workshop. Je to lepší kvůli ponoření se do tématu a odstíněni rušivých vlivů, schůzek atd. Je lepší aby dva workshopové dny byly za sebou, ale mohou být i s týdenním odstupem.

Příklad harmonogramu dvoudenního Design Thinking Online Workshopu

Rychlé střídání módu práce: V rámci dne se střídají společné videokonference, individuální a týmová práce. Společné videokonference kvůli přirozenému cyklu soustředění trvají 
60-90 minut.

Společná část: Interaktivní videokonference. Po každých cca 10 minutách teorie dostanou účastníci úkol, cvičení, video nebo proběhne brainstorming. 

Týmová práce: Rozdělíme se do menších týmů po čtyřech a pracujeme paralelně na dílčích částech problému. Používáme virtuální nástěnky pro práci v reálném čase či samostatné místnosti pro každý tým.

Individuální práce: V Googlu říkají, že prokazatelně nejlepší tvůrčí práci udělají lidé, když mají chvíli klidu. I proto v rámci workshopu využíváme této metody.

Jak se online školení líbí účastníkům?

Uvažujete o školení u vás ve firmě?

Napište mi nebo zavolejte. Rád s vámi detailně projdu osnovu školení, zodpovím vaše otázky. Na základě toho vám pak pošlu dostupné termíny a nabídku na míru.

Věřím, že tohle školení se vám zaplatí, že na něj lidé budou vzpomínat a že nastartuje skutečnou změnu směrem k inovaci.

jiri@jiribenedikt.com
+420 777 253 754