Školení Lean Six Sigma

Naučte své lidi řídit projekty, které vám umožní dělat věci lépe, rychleji, kvalitněji a flexibilněji

Lean Six Sigma je způsob myšlení a způsob práce v projektech procesní inovace. Cílem je trvale zlepšovat úroveň služeb zákazníků přes efektivnější, levnější a flexibilnější procesy. Je to nejpopulárnější metoda procesní inovace na světě.

Součástí je jak kultura trvalého zlepšování napříč firmou, tak inovační projekty s jasnými měřitelnými výsledky. Je to metoda založená na práci s daty (evidence-based). Mezi nástroje patří digitalizace, robotizace a standardizace procesů.

Cílem školení je naučit lidi budovat lepší služby pro zákazníka a efektivnější, rychlejší a levnější procesy s využitím nejpoužívanější a nejúspěšnější metody procesního zlepšování na světě.

Pro koho jsou školení určena

Pro nevýrobní i výrobní firmy a jejich lidi z operations, financí, controllingu, komerční týmy, IT, HR, nákupu, sales, logistiky, shared services a dalších.

Školení jsou určeny pro širokou populaci ve firmě, pro nastavení Lean kultury trvalého zlepšování. Workshopy a programy jsou pak pro budoucí projektové manažery, účastníky projektů procesního zlepšování a manažery s odpovědností za inovace.

Lean Six Sigma má kořeny ve výrobních firmách, ale nyní tento způsob myšlení a práce používají úspěšné firmy napříč obory.

Co se účastníci naučí

Nastartovat kulturu inovace: Pochopení způsobu Lean myšlení a práce, jak nastavit systém projektů a iniciativ a jak probudit v lidech zájem, chuť a inspiraci přinášet zlepšení ve firmě.
Dodat výsledky: Schopnost samostatně pracovat na procesní inovaci a přinášet firmě měřitelné výsledky. Očekávání je v řádů minimálně milionů Kč ročních přínosů a úspor.
Strategicky řídit procesních inovací zaměřených na zákazníka jako hlavní hnací sílu všech projektů
Rozhodovat se na základě dat: Budou umět změřit proces, najít kořenové příčiny problémů a vymyslet, vyhodnotit a zavést zlepšení, které přinese úsporu, vyšší flexibilitu nebo vyšší tržby.

Výběr firemních Lean Six Sigma kurzů

Jako držitel certifikátu Lean Six Sigma Certified Black belt poskytuji ve spolupráci se společností PwC tyto kurzy:

  • Dvoudenní školení vč. certifikace Yellow Belt
  • Šestidenní  školení vč. certifikace Green Belt
  • Desetidenní školení vč. certifikace Black belt
  • Kratší, seznamovací školení bez certifikace
  • Zlepšovací a inovační workshopy
  • Konzultance Green Belt a Black belt projektů
  • Přednášky a inspirativní talky pro větší skupiny

U kratších formátů si účastníci osvojí způsob myšlení a práce Lean Six Sigma a naučí se všechny potřebné metody. Naučíme se pracovat s daty, ale vše je maximálně praktické, žádné abstraktní statistické složitosti.

U delších formátů budou účastníci pod vedením lektora přímo pracovat na projektech z jejich firmy a na konci dosáhnou měřitelné výsledky. Očekávání je v řádů minimálně milionů Kč ročních přínosů a úspor.

Všechny tréninky mohou být Anglicky i Česky kekoli v ČR i zahraničí.

Workshopy můžou být online nebo u vás ve firmě. V případě online podoby může být také rozděleno do kratších úseků.

Otevřené kurzy

Pokud jste jednotlivec, můžete využít mou vedené otevřené kurzy pod hlavičkou společnosti PwC

Nedávno jsem v rozhovoru pro blog PwC popisoval, jak takové otevřené kurzy probíhají, přečtěte si.

Podívejte se, jak školím

Krátké video o osmi druzích plýtvání, což je důležitá metoda v Lean Six Sigma
Co říkají mí studenti? Podívejte se na video

Co říkají klienti a účastníci

Proč já?

  • Za posledních 12 let jsem vedl lean projekty a aktivity, které mým klientům přinesly desítky milionů Kč díky vyšším tržbám a snížení nákladů.
  • Jsem držitel certifikace Lean Six Sigma Certified Black Belt, Absoloval jsem školení pro trenéry Lean Six Sigma a proškolil víc než 1000 lidí.
  • Mé tréninky jsou postavené jednoduše a prakticky. Účastníci tak budou schopni hned začít hledat a realizovat zlepšení ve vaší firmě

Uvažujete o školení u vás ve firmě?

Napište mi nebo zavolejte. Rád s vámi detailně projdu osnovu školení, zodpovím vaše otázky. Na základě toho vám pak pošlu dostupné termíny a nabídku na míru.

Věřím, že tohle školení se vám zaplatí, že na něj lidé budou vzpomínat a že nastartuje skutečnou změnu směrem k inovaci.

jiri@jiribenedikt.com
+420 777 253 754