Školení Lean startup a inovace business modelu

Máte zájem o online podobu tohoto školení? Podívejte se, jak probíhají má živá online školení pro týmy
Workshop ze série školení
Digitální transformace

Cíl školení

Business model popisuje, jak organizace vytváří hodnotu pro zákazníka: Produkt nebo službu, kterou je možné vytvořit, zákazníci ji chtějí a jsou ochotni za ni zaplatit. Inovace business modelu mění nejenom samotný produkt nebo službu, ale celý systém od struktury cen, nákladů, distribuce.  Cílem tohoto školení je naučit účastníky jak pomocí metod Lean Startup a Business model canvas vytvořit něco nového pro společnosti i jejich zákazníky.

Formát

Jednodenní interaktivní workshop pro až 12 účastníků (9:00 – 17:00)

Pro koho je určeno

Pro inovátory, kteří chtějí pochopit inovaci na strategické úrovni firmy, naučit se používat metody k jejímu řízení.

Jak kurz Lean startup probíhá

Interaktivní, energetický workshop jako mix příkladů, krátkých cvičení i případových studí na kterých si uživatelé naučí pochopí, jak řídit technologické, tržní a finanční riziko inovace, jak testovat předpoklady a vyhodnocovat je. Účastníci budou pracovat na zadaném tématu, u kterého si zkusí naplánovat postup uvádění nového produktu nebo služby na trh a v praxi si vyzkouší si i práci s digitálními nástroji pro testování zájmu pomocí landing pages.

Workshopy můžou být online nebo u vás ve firmě. V případě online podoby může být také rozděleno do kratších úseků.

Probíraná témata

Co se účastníci naučí

  • Systematicky plánovat uvádění nového produkty nebo služby na trh pomocí nástroje Business model canvas
  • Jak snížit riziko díky jednoduchým experimentům v kontrolovaném prostředí. Naučí se postup testování předpokladů inovace založený na datech a rychlých experimentech (Lean Startup)
  • Budou umět ytvářet jednoduché webové stránky pro testování zájmu (landing pages) a pomocí digitálních nástrojů vyhodnocovat data z nich

Uvažujete o školení u vás ve firmě?

  • Spojme se. Rád s vámi projdu detailně osnovu školení i slajdy, ať máte lepší představu, jak školím.
  • Rád vám pomůžu naplánovat skvělé a efektivní školení Lean startup a inovace business modelu, na které budou lidé vzpomínat. A které nastartuje skutečnou změnu směrem k inovaci.

Kontakt

jiri@jiribenedikt.com
+420 777 253 754