Školení Lean startup a inovace business modelu

Jak vytvořit úplně nový produkt, oslovit nový trh? Naučíte se metody úspěšných firem!

Business model popisuje, jak organizace vytváří hodnotu pro zákazníka: Produkt nebo službu, kterou je možné vytvořit, zákazníci ji chtějí a jsou ochotni za ni zaplatit. Inovace business modelu mění nejenom samotný produkt nebo službu, ale celý systém od struktury cen, nákladů, distribuce.  Cílem tohoto školení je naučit účastníky jak pomocí metod Lean Startup a Business model canvas vytvořit něco nového pro společnosti i jejich zákazníky.

Jednodenní workshop, 5 – 15 účastníků, čas 9:00 – 17:00

Workshopy můžou být online nebo u vás ve firmě. V případě online podoby může být také rozděleno do kratších úseků.

Pro koho je určeno

Pro inovátory, kteří chtějí pochopit inovaci na strategické úrovni firmy, naučit se používat metody k jejímu řízení.

Jak kurz Lean startup probíhá

Interaktivní, energetický workshop jako mix příkladů, krátkých cvičení
i případových studí na kterých se uživatelé naučí, jak řídit technologické, tržní a finanční riziko inovace, jak testovat předpoklady a jak je vyhodnocovat. Účastníci budou pracovat na zadaném tématu,
u kterého si zkusí naplánovat postup uvádění nového produktu nebo služby na trh a v praxi si vyzkouší si i práci s digitálními nástroji pro testování zájmu pomocí landing pages.

Workshopy můžou být online nebo u vás ve firmě. V případě online podoby může být také rozděleno do kratších úseků.

Probíraná témata

Co se účastníci naučí

✅ Systematicky plánovat uvádění nového produkty nebo služby na trh pomocí nástroje Business model canvas
✅ Jak snížit riziko díky jednoduchým experimentům v kontrolovaném prostředí. Naučí se postup testování předpokladů inovace založený na datech a rychlých experimentech (Lean Startup)
✅ Budou umět ytvářet jednoduché webové stránky pro testování zájmu (landing pages) a pomocí digitálních nástrojů vyhodnocovat data z nich

Kde už mají má školení inovace

Co říkají účastníci a klienti

Uvažujete o školení u vás ve firmě?

Napište mi nebo zavolejte. Rád s vámi detailně projdu osnovu školení, zodpovím vaše otázky. Na základě toho vám pak pošlu dostupné termíny a nabídku na míru.

Věřím, že tohle školení se vám zaplatí, že na něj lidé budou vzpomínat a že nastartuje skutečnou změnu směrem k inovaci.

jiri@jiribenedikt.com
+420 777 253 754