Design thinking online školení / workshop

Naučte svůj tým jak vytvořit něco skvělého

Design thinking online má smysl: Navrhnu vám na míru dvoudenní online školení, nebo budu facilitovat design workshop či design sprint. Na praktických příkladech se naučíte používat metody jako empatické rozhovory, customer experience mapping, prototypování či zákaznické testování.

Budete pracovat ve virtuálních týmech s digitálními nástroji pro spolupráci a osvojíte si tak i tuto dovednost budoucnosti.

Má živá online školení / webináře Design thinking pro firmy

Design thinking online školení
Školím online přes MS Teams, Zoom nebo Meet. Dle vaší volby

Vysoce interaktivní: Každých 10 minut dostanou účastníci individuální či týmové cvičení.

Tvořme nové věci online: Díky moderním digitálním nástrojům si budou moci účastníci vyzkoušet práci na úkolech ve virtuálním týmu v reálném čase.

Trénuje adaptabilitu: Musíme se rychle přizpůsobit nové situace a adaptovat se na ni.

Záznam k dispozici: Vraťte se kdykoli k jakékoli části živého školení pro prohloubení znalostí. Tohle vám tréninky v učebnách nenabídnou.

Ukázky: Podívejte se, jak to dělám

Principy mých online školení

Pohled z druhé strany

Video z mého anglického Youtube kanálu na téma Design thinking

Jak online školení probíhá

Dedikované dny: I v online prostředí se osvědčuje dedikovat celé dny pro workshop. Je to lepší kvůli ponoření se do tématu a odstíněni rušivých vlivů, schůzek atd. Je lepší aby dva workshopové dny byly za sebou, ale mohou být i s týdenním odstupem.

Příklad harmonogramu dvoudenního Design Thinking Online Workshopu

Rychlé střídání módu práce: V rámci dne se střídají společné videokonference, individuální a týmová práce. Společné videokonference kvůli přirozenému cyklu soustředění trvají 
60-90 minut.

Společná část: Interaktivní videokonference. Po každých cca 10 minutách teorie dostanou účastníci úkol, cvičení, video nebo proběhne brainstorming. 

Týmová práce: Rozdělíme se do menších týmů po čtyřech a pracujeme paralelně na dílčích částech problému. Používáme virtuální nástěnky pro práci v reálném čase či samostatné místnosti pro každý tým.

Individuální práce: V Googlu říkají, že prokazatelně nejlepší tvůrčí práci udělají lidé, když mají chvíli klidu. I proto v rámci workshopu využíváme této metody.

Co se účastníci naučí

 • Poznat a porozumět, se zákazník cítí při interakci s produktem, značkou či službou a posílit tak schopnost vytvářet skvělé věci
 • Vytvořit jednoduchý koncept nového nápadu na papíře
 • Jak ověřit užitečnost, použitelnost a emoční reakci se zákazníky
 • Po tomto školení budou účastníci schopni pracovat na inovačních projektech a samostatně používat nástroje a metody Design thinkingu

Proč se mnou?

 • 3 roky jsem jako CEO řídil zainvestovaný startup, kde jsem vedl řadu inovačních projektů
 • 10 let pracuji jako management consultant, znám tedy dobře prostředí a potřeby velkých firem z různých oborů
 • Mám za sebou design thinking workshopy pro mezinárodní firmy z oboru poradenství, logistiky, energetiky nebo výroby. (viz seznam klientů) Mnoho mých klientů jsou centra sdílených služeb (Shared service centers).
 • Protože věřím, že jediný způsob, jak se učit, je zažít, zkoušet. Tak svá školení také tvořím a vedu.
 • Sídlím v Praze, ale školím online i fyzicky kdekoli po světě (dosud hlavně ČR, SR, Německo, UK, Hong Kong)
 • Školím 🇬🇧 Anglicky 🇨🇿 Česky

Uvažujete o školení u vás ve firmě?

 • Napište mi mail nebo zavolejte. Rád s vámi projdu detailně osnovu školení i slajdy, ať máte lepší představu, jak školím. 
 • Můžeme také probrat konkrétní výzvu, zadání z prostředí vaší firmy, na které by mohli účastníci kurzu pracovat a vytvořit něco nového.
 • Rád vám pomůžu naplánovat skvělé a efektivní školení Design thinkingu, na které budou lidé vzpomínat. A které nastartuje skutečnou změnu směrem k inovaci.

jiri@jiribenedikt.com
+420 777 253 754