Školení digitální transformace

Digitální transformace je možná s lidmi se správným myšlením, motivací i metodami. Vybudujte tým, který umí rozumět zákazníkovi, navrhovat a rychle a efektivně zavádět změny a nadchnout pro věc lidi kolem sebe. Takový tým vám pomůže s digitální transformací vaší společnosti a přinese dlouhodobé výsledky.

Školení digitální transformace je složeno ze série jednodenních workshopů, které lze zařadit a kombinovat dle potřeb vaší společnosti:

Všechna školení digitální transformace níže jsou nyní k dispozici také jako online školení pro skupiny.

Design thinking

Customer experience
Empatie
Prototypování

Více…

Agilní přístup

Co to znamená Agilní
Scrum, agilní projekty
Squads, Tribes, Chapters

Více…

Leading innovation

Strategické řízení
Měření přínosu inovací
Inovační modely

Více…

Innovation skills

Inovační projekty
Generování nápadů
Digitální nástroje

Více…

Lean Startup

Business model canvas
Lean startup
Disruptivní inovace

Více…

Kreativita

Kreativní techniky
Týmová kreativita
Zavedení do praxe

Více…

Adaptabilita

Zvyšování adaptability
Neuroplasticita mozku
Vědecké tipy pro praxi

Více…

Change management

Jak zavést změnu
Jak přesvědčit a ukázat
Jak čelit odporu

Více…

Mé kurzy digitální transformace mají například v

Jak školení probíhá

  • Workshopy digitální transformace jsou obvykle jednodenní, účastní se 10 – 15 lidí, vedu ho v angličtině nebo češtině
  • Workshopy můžou být online nebo u vás ve firmě.
  • Témata výše jdou nakombinovat dle potřeb vašeho týmu
  • Obsah přizpůsobím vašemu publiku, školím skupiny od absolventů po top management
  • Workshopy jsou praktické, plné příkladů, cvičení, příběhů, her, case studies a konkrétních situací z vaší firmy
  • Školení cílí jak na změnu nastavení mysli účastníků a zapálení je pro úspěch, tak na osvojení si konkrétních praktických metod pro dosažení dlouhodobých výsledků

Uvažujete o firemním školení?

  • Spojme se. Rád s vámi projdu detailně osnovu školení i slajdy, ať máte lepší představu, jak školím.
  • Rád vám pomůžu naplánovat skvělé a efektivní školení digitální transformace, na které budou lidé vzpomínat. A které nastartuje skutečnou změnu směrem k inovaci.

jiri@jiribenedikt.com
+420 777 253 754