ChatGPT v práci zapínám hned ráno a vypínám jako poslední. Používám ho pořád. Je úžasný nástroj. A stále hledám způsoby, jak ho využít co nejchytřeji. Stejně jako vy.

Tento článek jsem napsal primárně pro účastníký mých školení Umělé inteligence pro osobní produktivitu, ale sdílím ho veřejně.

Tipů je zde zatím jen pár stovek, ale budu je postupně přidávat a časem jich zde třeba bude 1000.

Pokud chcete být dobří při používání ChatGPT, není cílem se naučit ty správné prompty podobně jako vzorečky v Excelu. Cílem je získat časem cvik a cit v tom, jak se správně umělé inteligenci zadat práci či jak se jí správně zeptat. Úplně stejné, jako když získáváte praxi při delegování práce živému člověku.

Jak začít s ChatGPT

ChatGPT najdete na adrese https://chat.openai.com/

Jestli chcete, můžete si stáhnout můj návod k vytvoření účtu zdarma v ChatGPT (z Června 2023)

Něco pro inspiraci, než začnete

V nedávném dílu podcastu jsem se zamýšlel, kam vůbec používání ChatGPT a podobncýh povede. Je přemýšlení mrtvé?

Nenechte si uniknout další tipy

Dostávejte do emailu další věci ohledně umělé inteligence, inovace a digitálních dovedností hned jak vyjdou:

1000 příkaladů využití ChatGPT

Obecná práce s textem

 • Generování textu na základě zadaného promptu.
  Napiš pozvánku na přednášku o ChatGPT pro zaměstnance naší firmy.
 • Zestručnění textu
 • Prodloužení textu
 • Vylepšení textu
 • Zjednodušení textu
 • Generování podnadpisů a titulků z hlavního textu
 • Kontrola pravopisu a gramatiky textů a dokumentů.
 • Převedení textu do odrážek
 • Změna tónu řeči (míra formálnosti, tykání/vykání, míra direktivnosti)
 • Odstranění diakritiky
 • Doplnění diakritiky
 • Generování náhodných hesel a jiných údajů.
 • Rozpoznávání jazykových entit, jako jsou např. jména osob nebo míst.
 • Generování klíčových slov z textu
 • Vytváření textových koláží z více zdrojů textu.
 • Ptaní se, jaká varianta slova je správná
 • Vyhledávání synonym
 • Převedení na tykání

Schůzky a komunikace

 • Zlepšování psaní e-mailů a komunikace s kolegy a klienty.
 • Sestavování agendy na základě historie předchozích diskuzí a podnětů.
 • Předvídání otázek, které se mohou objevit na schůzce, a příprava odpovědí na ně.
 • Vyhledání úkolů v zápisu
 • Převedení přepisu schůzky do stručného zápisu

Osobní rozvoj a produktivita

 • Pomoc při formulování osobních cílů a plánů
 • Rozdrobení větších úkolů na menší části
 • Návrhy jak získat návyky a zbavit se zlozvyků
 • Podpora při zvládání stresu a řešení emocionálních problémů
 • Podpora brainstormingu a rozvoje kreativity
 • Získání nápadů a inspirace pro kreativní projekty
 • Získání nových perspektiv na vlastní život a svět kolem sebe.

Microsoft Excel

 • Vytváření vzorců na základě textového zadání
 • Vysvětlení, co dělá existující vzorec
 • Překlad vzorců do jiných jazyků
 • Vytváření maker ve VBA nebo Officescriptu na základě textového zadání
 • Poradenství ohledně použití funkcí ve VBA
 • Hledání chyb v makrech
 • Návrh a vytvoření vlastních funkcí v Excelu
 • Poradenství ohledně tvorby kontingenčních tabulek
 • Vytváření vzorců pro PowerQuery v jazyku M

Hledání práce

 • Vhodnocení zkušeností uživatele a doporučení pracovních pozic, které by odpovídaly jeho dovednostem.
 • Psaní cover letterů pro pozice
 • Korektura životopisu a návrhy na zlepšení formulace.
 • Analýza požadovaných dovedností v pracovních inzerátech a návrh příslušných klíčových slov do životopisu.
 • Brainstorming co by nemělo chybět na životopisu
 • Generování nápadů na inovativní způsoby prezentace životopisu.
 • Poradenství ohledně přípravy na pohovor a poskytnutí tipů a triků pro úspěšné absolvování pohovoru.
 • Generování odpovědí na často kladené otázky na pracovních pohovorech.
 • Žádost o referenci nebo doporučení od bývalého zaměstnavatele.
 • Návrhy na zlepšení dovedností a schopností pro konkrétní pracovní pozice.
 • Doporučení relevantních kurzů nebo certifikátů pro zlepšení šancí na získání zaměstnání.
 • Doporučování relevantních profesních skupin a fór na sociálních sítích pro získání nových pracovních příležitostí.
 • Generování seznamu potenciálních zaměstnavatelů v daném oboru.

Podnikání a inovace

 • Návrh kroků rozvoje businessu
 • Vytváření nápadů pro nové produkty a služby.
 • Pomoc při vytváření obchodních plánů a rozpočtů.
 • Vyhledávání informací o nových trendech a inovacích v oboru.
 • Tipy na vylepšení webových stránek
 • Hledání příležitostí na trhu pro disruptivní inovaci
 • Odhadování velikosti trhu (market sizing)
 • Analýza konkurence
 • SWOT analýza vybrané firmy, fiktivní nebo reálné
 • PESTEL analýza vybrané firmy
 • Tvorba užvatelských storyboardů
 • Tvorba Customer Journey map
 • Příprava scénářů na empatické rozhovory
 • Generování možných jmen firmy
 • Návrh experimentů v rámci Lean Startup / Design thinking
 • Návrh různých business modelů
 • Tvorba business model canvas
 • Go to market plan

Marketing

 • Brainstorming možných marketingových kampaní
 • Tvorba názvů produktů
 • Tvorb popisků produktů třeba pro eshop
 • Tvorba reklamních textů na web nebo na reklamní materiály
 • Tvroba reklamních sloganů
 • Generování podobných frází a slovních spojení pro SEO optimalizaci.
 • Trorba poděkování za účast v průzkumu nebo ankete.
 • Tvorba briefů pro agentury

Lean a procesní zlepšování

 • Brainstorming potenciálních zdrojů plýtvání v konkrétním projektu
 • Brainstorming možných kořenových příčin problému
 • Podpora analýzy rizik a identifikace potenciálních nebezpečí v procesech
 • Zlepšení schopnosti formulovat otázky a hledat na ně odpovědi
 • Návrh, jaká data si opatřit a co v nich hledat
 • Vhodná volba KPI pro konkrétní proces
 • Brainstorming různých možností řešení problému
 • Vyhledání trendů a inovací v oboru týkajícího se daného procesu
 • Generování výhod a nevýhod navrženého řešení
 • Vytvoření manuálu a SOP
 • Vytvoření kontrolního plánu
 • Návrh postupu zavedení a udržení konkrétní změny

Projektový management

 • Generování nápadů pro nové projekty a iniciativy.
 • Work breakdown structure – rozložení projektu na dílčí úkoly
 • Tvorba projektového plánu
 • Projektová komunikace – tvorba oznámení
 • Příprava prezentace na kickoff meeting, zakončení projektu
 • Generování rizik projektu
 • Návrh strategií pro zvládání projektových rizik.
 • Podpora a mentoring méně zkušeného projektového manažera

Leadership a vedení lidí

 • Generování oznámení pro zaměstnance
 • Generování projevů před zaměstnanci
 • Generování strategických prezentací na základě zadání
 • Generování zpětné vazby

Kreativita

 • Generování nápadů na jakékoli téma
 • Generování náhodných slov pro inspiraci

Tvorba obsahu

 • Vytvoření komunikačního plánu, jak a očem psát
 • Generování nápadů na nové příspěvky na základě těch existujících
 • Vytváření skriptů a scénářů pro video obsah.
 • Tvorba blogových příspěvků
 • Tvorba tweetů
 • Přepsání příspěvků různými slovy
 • Převádění z různcýh formátů – např. blog post na tweet
 • Převedení transkriptu videa na článek

Práce s daty a statistika

 • Testování hypotéz
 • Deskriptivní statistika – průměry, mediány, směrodatné odchylky
 • Rozdělení dat do tabulky
 • Přehození řádků a sloupců
 • Další úpravy dat
 • Generování náhodných čísel

Programování

 • Tvorba kódu v různých jazycích na základě textového zadání
 • Překlad kódu z jednoho jazyka do druhého
 • Hledání chyb v existujícím kódu
 • Generování náhodných dat pro testování
 • Generování náhodných jmen a emailů pro testování
 • Návrh a implementace automatizovaných testů
 • Pomoc s tvorbou dokumentace kódu

Zákaznický servis

 • Generování personalizovaných odpovědí zákazníkům
 • Odpověď na stížnost zákazníka a nabídka řešení.

Nábor zaměstnanců a personalistika

 • Vytvoření popisu pracovní pozice
 • Generování personalizovaných odpovědí kandidátům
 • Pomoc při vytváření rozhovorů a otázek pro rozhovory s kandidáty.
 • Výpověď pracovní smlouvy.
 • Tvorba kompetenčního modelu
 • Poradenství ohledně řízení lidských zdrojů v různých zemích a kulturách

Výuka a vzdělávání

 • Návrh a vytvoření vzdělávacích kurzů a lekcí
 • Tvorba osnovy školení na zadané téma
 • Pomoc při tvorbě prezentací a videí pro vzdělávací účely.
 • Vytváření příkladů a slovních úloh
 • Vysvětlování složitých pojmů jednoduchými slovy
 • Vytváření příkladů a interaktivních cvičení
 • Počítání slovních úloh
 • Generování náhodných otázek pro testování a hodnocení studentů
 • Psaní esejí a slohových prací
 • Motivační dopis pro přijetí na vysokou školu.
 • Vytváření náhodných příběhů dle zadaných slov
 • Generování náhodných otázek a odpovědí pro dětské kvízy a soutěže
 • Vyhledávání a doporučení nejlepších aktivit pro volný čas pro děti
 • Hledání vědeckých studií na různá témata
 • Shrnování vědeckých studií
 • Hledání DOI daných studií

Umělecká tvorba

 • Generování nápadů a konceptů pro umělecké projekty
 • Tvorba básní a veršů
 • Tvorba scénářů pro filmy nebo divadelníhry
 • Tvorba pohádek
 • Tvorba textu písní
 • Tvorba povídek, příběhů a románů
 • Tvorba vtipů
 • Návrh postav
 • Návrh virtuálních světů
 • Úprava a vylepšování uměleckých textů
 • Generování textů ve stylu slavných autorů či románů
 • Tvorba akordů pro píseň

Běžný život

 • Vytvoření itineráře na dovolenou
 • Sdělení o výpovědi nájemní smlouvy.
 • Podnět k reklamaci zboží nebo služby.
 • Žádost o prodloužení lhůty pro splacení dluhu.
 • Informace o organizaci akce nebo události.
 • Sdělení o ukončení spolupráce s dodavatelem nebo jiným partnerem.
 • Žádost o odklad splatnosti faktury.

Líbilo?

Jestli se vám články líbí, rád vám každý čtvrtek pošlu přehled těch nových za předchozí týden:

Autor Jiri Benedikt

Trenér dovedností budoucnosti: Design thinking, Lean, Digi skills. Pomáhám lidem tvořit a růst v digitální době. Chodím po horách, lezu po skalách, ležím v knížkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *